„Być świadkiem w sądzie”

Poniżej prezentuję krótkie kompendium pomocne dla osób mających stawić się w sądzie w charakterze świadka.


Obowiązek zeznawania w charakterze świadka jest jednym z podstawowych i niezbędnych środków właściwego działania wymiaru sprawiedliwości. Obowiązek ten wiąże się ze stawiennictwem w sądzie, obowiązkiem zeznawania zgodnie z prawdą, a także (w niektórych przypadkach) złożenia przyrzeczenia. W
związku z tym błędne jest potoczne przeświadczenie, że „trzeba się zapytać/muszę się zapytać świadka, czy będzie chciał zeznawać”. Po prostu świadek musi zeznawać(chyba że sprawa dotyczy osoby najbliżej lub zeznanie mogłoby narazić świadka lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową).

Przesłuchanie świadka rozpoczyna się od okazania na żądanie sądu dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, a także od zadania kilku prostych pytań dotyczących osoby świadka.


Świadek składa zeznania ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pytania przewodniczącego co i z jakiego źródła wiadomo mu w sprawie.

Po tym etapie strony mogą zadawać świadkowi pytania. 

Świadek musi wskazać z jakiego źródła pochodzą informacje, ma to na celu rozgraniczenie bezpośrednich spostrzeżeń świadka, od wiadomości „ze słyszenia”.

Należy zatem unikać, przekazywania sądowi informacji ze słyszenia, bez podstawy źródłowej.

Świadek zeznania kieruje w stronę sądu, a nie do stron (nawet, gdy pytanie pada od jednej ze stron).

Świadek musi pamiętać, że jego zeznania są oświadczeniami wiedzy o zaistniałych zdarzeniach i związanych z nimi przeżyciach (można więc mówić o intencjach, odczuciach), ale NIEDOPUSZCZALNE są opinie czy wnioski wyprowadzone przez świadka z zaistniałych faktów.

Przedmiotem zeznań świadka mogą być fakty zewnętrzne jak i wewnętrzne. Przesłuchanie może także obejmować okoliczności dotyczące samego świadka. Jego stanu świadomości, sposobu myślenia itp.

Należy zawsze pamiętać, że głównym zadaniem świadka jest opowiedzieć sądowi, o tym co widział i wie.

Przewiń do góry