przepadek auta za jazdę pod wpływem

14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca surowsze sankcje za jazdę pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Nowa regulacja przewiduje nawet przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę lub przepadek równowartości pojazdu. Sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego, jeżeli kierowca prowadził pojazd, gdy:1. zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przekroczy 1,5 promila …

przepadek auta za jazdę pod wpływem Czytaj więcej »

WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA

Zadośćuczynienie za krzywdę poniesioną wskutek doznanych obrażeń ciała normuje przepis art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. zgodnie z którymi w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Bez wątpienia powódka w wyniku przedmiotowego zdarzenia doznała poważnych …

WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA Czytaj więcej »

zabezpieczenie powództwa. zawieszenie spłat. sprawa frankowa.

Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie z pozwu. Roszczenie o ustalenie nieważności umowy i zasądzenie winno zostać uznane za uprawdopodobnione w niniejszej sprawie. W przedmiotowej umowie zawarte są niedozwolone postanowienia umowne, w tym przede wszystkim kwestionowane przez powodów postanowienia dotyczą zasad określania kwoty kredytu oraz rat kredytu w oparciu o kursy waluty (vide: dalsza argumentacja – jak …

zabezpieczenie powództwa. zawieszenie spłat. sprawa frankowa. Czytaj więcej »

ROZSZERZENIE POWÓDZTWA O ZADOŚĆUCZYNIENIE PO KORZYSTNEJ OPINII BIEGŁEGO. W PRAKTYCE.

Ad. rozszerzenia powództwa. Powódka w pozwie zastrzegała możliwość rozszerzenia powództwa. Sprawa o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nierzadko wymaga dokonania zmiany powództwa w postaci jego rozszerzenia, tj. zwiększenia kwoty dochodzonego zadośćuczynienia w toku sprawy sądowej. Nie da się w sposób jednoznaczny od razu ustalić rozmiaru doznanej krzywdy. Jest to spowodowane tym, że do określenia wielkości doznanego …

ROZSZERZENIE POWÓDZTWA O ZADOŚĆUCZYNIENIE PO KORZYSTNEJ OPINII BIEGŁEGO. W PRAKTYCE. Czytaj więcej »

DŁUGOTRWAŁE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE . Przykład z życia ….

ODWOŁANIE DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO Pan odwołujący się zmarł. (trzy razy wydawana decyzja przez Wójta Gminy – ps. nie był to Tczew)……… przekazywana przez SKO do ponownego rozpatrzenia) . A tak pisałam w odwołaniach: Wskazuję , iż należy też wziąć pod uwagę negatywne konsekwencje tak długiego prowadzenia postępowania (sprawa przed organami : Wójtem Gminy, SKO …

DŁUGOTRWAŁE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE . Przykład z życia …. Czytaj więcej »

rozwód. uzasadnienie pozwu. przyczyna rozpadu małżeństwa: alkohol

Obecnie między stronami zaistniał rozkład pożycia małżeńskiego wynikły według powódki z długoletniego uzależnienia od alkoholu oraz stosowania przemocy emocjonalnej wobec powódki . Po zgłoszeniu problemu alkoholowego pozwanego do gminnej komisji w Tczewie pozwany chodził na terapię, ale bezskutecznie, gdyż nadal nadużywał alkoholu. Pozwany miał za jazdę pod wpływem alkoholu odebrane prawo jazdy. Powódka wyprowadziła się …

rozwód. uzasadnienie pozwu. przyczyna rozpadu małżeństwa: alkohol Czytaj więcej »

skarga pauliańska

DAROWIZNA ZADŁUŻONEGO MIESZKANIA NA CÓRKĘ , A POTEM CÓRKI NA MAMĘ . Przepisy regulujące zaistniałą sytuację są następujące (na korzyść Wierzyciela): Art. 527. Kodeks cywilny Skarga pauliańska – actio Pauliana §  1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną …

skarga pauliańska Czytaj więcej »

zachowek . darowizna . obdarowany zmarł. dochodzenie od spadkobiercy

Stan faktyczny: skomplikowany , za życia matka darowała jednemu z dzieci mieszkanie. Drugie dziecko pozbawione spadku występuje po śmierci matki – ale nie do rodzeństwa- obdarowanego, tylko do jego dziecka, które odziedziczyło darowaną nieruchomość, gdyż obdarowany rodzic już zmarł. Stan prawny, Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy …

zachowek . darowizna . obdarowany zmarł. dochodzenie od spadkobiercy Czytaj więcej »

WYNAGRODZENIE RADCY PRAWNEGO.

Minimalne stawki wynagrodzenia za czynności radców prawnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Wskazane rozporządzenie nie reguluje więc stawek rynkowych, ale minimalne stawki wynagrodzenia w poszczególnych rodzajach spraw. Z uwagi na charakter i stopień skomplikowania sprawy, zakres świadczonej pomocy prawnej, miejsce jej wykonania i czas pracy, jaki jest konieczny dla …

WYNAGRODZENIE RADCY PRAWNEGO. Czytaj więcej »

zwrot kosztów porodu, wyprawki, utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez trzy miesiące po urodzeniu, alimenty ….

Przykład wniosku Wniosek o zasądzenie kosztów utrzymania wnioskodawczyni przez trzy miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu W imieniu własnym wnoszę o zobowiązanie uczestnika do zapłaty na rzecz wnioskodawczyni kwoty po 700 zł (siedemset) złotych miesięcznie tytułem pokrycia kosztów utrzymania wnioskodawczyni przez trzy miesiące w okresie porodu tj. …

zwrot kosztów porodu, wyprawki, utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez trzy miesiące po urodzeniu, alimenty …. Czytaj więcej »

Przewiń do góry