przepadek auta za jazdę pod wpływem

14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca surowsze sankcje za jazdę pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Nowa regulacja przewiduje nawet przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę lub przepadek równowartości pojazdu.

Sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego, jeżeli kierowca prowadził pojazd, gdy:
1. zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu albo prowadzi do takiego stężenia,
2. nietrzeźwy, przy powyższym stężeniu lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący:
a) był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem,
b) będzie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,
3. tylko w wyjątkowych sytuacjach dotyczących powyższych przestępstw Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku,
4. Sąd orzeknie przepadek, również gdy sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku komunikacyjnego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia albo spożyje alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów, lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających – jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia, przy czym zbiegnięcie z miejsca zdarzenia nie wymaga stanu nietrzeźwości lub odurzenia. Gdy zawartość będzie niższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu, ale wyższa niż 0,5 promila lub 0,25 mg/dm3 , orzeczenie przepadku będzie możliwe, ale nieobowiązkowe.

Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry