rozwód. uzasadnienie pozwu. przyczyna rozpadu małżeństwa: alkohol

Obecnie między stronami zaistniał rozkład pożycia małżeńskiego wynikły według powódki z długoletniego uzależnienia od alkoholu oraz stosowania przemocy emocjonalnej wobec powódki .

Po zgłoszeniu problemu alkoholowego pozwanego do gminnej komisji w Tczewie pozwany chodził na terapię, ale bezskutecznie, gdyż nadal nadużywał alkoholu.

Pozwany miał za jazdę pod wpływem alkoholu odebrane prawo jazdy.

Powódka wyprowadziła się z domu z córkami 28 czerwca 2015r.

Wcześniej około roku 2009 też się wyprowadziła z domu z powodu alkoholu. Nie mieszkała z pozwanym 1 rok.

Obecnie przyjeżdża pozwany np. przywieźć alimenty i obraża „przy okazji” powódkę.

Na skutek zachowania pozwanego ustały więzi : duchowa, gospodarcza oraz fizyczna między małżonkami.

Agresywny stosunek powoda wyrażał się w zniewagach słownych, poniżaniu godności osobistej, zniesławieniu. Jak trafnie zauważył SN w orzeczeniu z dnia 28 sierpnia 1951 r. C 154/51 (OSN 1952 poz.69)”doświadczenie wskazuje, że zazwyczaj zniewaga zadrażnia stosunki między ludźmi i dlatego bywa przyczyną lub współprzyczyną częściowego lub zupełnego rozkładu pożycia małżonków.

Według Z.Krzemińskiego „Rozwód” (str. 31) : Praktyka sądowa od lat traktuje nałogowy alkoholizm jako przyczynę powstania trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.Nałogowe pijaństwo jest elementem niszczącym rodzinę. Alkoholik wykazuje zmniejszone zainteresowanie losami rodziny przez siebie założonej. Wydając pieniądze na alkohol, pozbawia rodzinę środków pieniężnych niezbędnych do normalnej egzystencji. Objawami wtórnymi alkoholizmu są: awantury, agresja,.. itp.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry