DŁUGOTRWAŁE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE . Przykład z życia ….

ODWOŁANIE DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

Pan odwołujący się zmarł.

(trzy razy wydawana decyzja przez Wójta Gminy – ps. nie był to Tczew)……… przekazywana przez SKO do ponownego rozpatrzenia) .

A tak pisałam w odwołaniach:

Wskazuję , iż należy też wziąć pod uwagę negatywne konsekwencje tak długiego prowadzenia postępowania (sprawa przed organami : Wójtem Gminy, SKO toczy się już od 2017r. :

Pan …. …. z uwagi na wiek (74 lata) , stan zdrowia (trudności z poruszaniem, rozrusznik serca, po zawale), zaangażowanie emocjonalne w sprawę i stres z tym związany.

Pan …. sprzedał przedmiotową nieruchomość, na której prowadził działalność gospodarczą w 2017r. i przeszedł na emeryturę. Zamiast spokoju doznaje nie mającego końca postępowania administracyjnego i ciągle „wiszącej nad nim” kary.

Podstawą decyzji powinny być prawidłowe ustalenia faktyczne, z którymi w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia. Wszelkie nieścisłości , okoliczności których nie da się wyjaśnić należy rozstrzygnąć na korzyść strony.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry