zwrot kosztów porodu, wyprawki, utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez trzy miesiące po urodzeniu, alimenty ….

Przykład wniosku

Wniosek o zasądzenie kosztów utrzymania wnioskodawczyni przez trzy miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu

W imieniu własnym wnoszę o zobowiązanie uczestnika do zapłaty na rzecz wnioskodawczyni kwoty po 700 zł (siedemset) złotych miesięcznie tytułem pokrycia kosztów utrzymania wnioskodawczyni przez trzy miesiące w okresie porodu tj. od 20 grudnia 2023r płatne w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia oraz kwoty po 700 zł (siedemset) złotych miesięcznie tytułem kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu , płatne w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca poczynając od urodzenia dziecka wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia..

Mediacje.

Wnioskodawczyni zwracała się do uczestnika telefonicznie i osobiście z prośbą o uregulowanie spraw kosztów w ciąży dziecka. Jednakże ten nie zgodził się.

Wnioskodawczyni wyraża zgodę na mediacje, zrobienie prywatnych badań (jeśli uczestnik takie chce.

Uzasadnienie

…..

winno zawierać wskazanie istnienia dowodu ciąży (np. książeczka ciąży), uprawdopodobnienie ojcostwa uczestnika postępowania, wyliczenie kosztów utrzymania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry