KOSZT PRAWNIKA. ZA DROGO. PRZEKONANIA.

Tak ostatni usłyszałam: „Do prawnika nie idę, bo to słono kosztuje” .

A może gdyby tak zapytać wcześniej ile to kosztuje?

może nie być tak źle jak myślimy schematami …

I może się dowiedzieć: ile można stracić?

Honorarium za udzieloną pomoc prawną jest ustalane indywidualnie z Klientem i jest uzależnione od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, zakresu świadczonej pomocy prawnej, czasu pracy, jaki jest konieczny.

Stawkę, przed udzieleniem pomocy prawnej, ustalam z Klientem, tak by dokładnie wiedział, jakie koszty poniesie z tytułu świadczonych na jego rzecz usług i nigdy post factum nie czuł się zaskoczony ich wysokością. Na wstępie można oszacować koszty sądowe, jakie ponieść musi Klient, w związku z prowadzonym postępowaniem. Sposobów rozliczania się z Klientem za prowadzenie sprawy może polegać na ustaleniu wynagrodzenia:

– stałego, z góry za prowadzoną sprawę, które nie ulega zmianom, bez względu na czas trwania postępowania.

– niższego wynagrodzenia stałego, ale powiększonego o dodatkowe wynagrodzenie od wygranej sprawy (tzw. success fee). Takie rozwiązanie najczęściej przewidywane jest w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

– godzinowego, za czas pracy.

Jest też możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie stałej miesięcznej kwoty, np. za bieżącą obsługę prawną, co najczęściej stosowane jest w przypadku stałej obsługi prawnej firm.

Świadczę również usługi polegające na udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych. Koszt takich porad prawnych ustalany jest indywidualnie z Klientem, przed udzieleniem porady prawnej. Uprzednio ustalony zakres zawsze można rozszerzyć.

Dopuszczam rozłożenie ich płatności na raty.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry