dział spadku. podział fizyczny (jeden ze sposobów podziału)……………………………. wzór treści wniosku

WNIOSEK

o dział spadku

W imieniu własnym, wnoszę o :

  1. ustalenie, że w skład spadku po …, zmarłym dnia …..r. w miejscowości … ostatnio stale tam zamieszkałym, wchodzi nieruchomość stanowiąca działkę nr 21 o powierzchni 0,6700 ha, położona w miejscowości … , gm. …, dla której nie została urządzona księga wieczysta, o wartości …
  1. dokonanie działu spadku w ten sposób, że podzieli się nieruchomość o[pisaną wyżej na … działek i przyzna na własność wnioskodawcy – zgodnie z załączoną mapą — opisac ze np. A dla – B dla … ;
  1. orzeczenie o kosztach postępowania według norm przepisanych;
  2. ustanowienie kuratorów dla nieobecnych .

UZASADNIENIE

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia … r. w sprawie I Ns … wnioskodawca oraz uczestnicy nabyli spadek po zmarłym dnia ….

(dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie w sprawie I Ns …

W skład spadku po …wchodzi nieruchomość stanowiąca działkę nr 2.. o powierzchni 0,.. ha, położona w miejscowości …w, dla której nie została urządzona księga wieczysta. Innych przedmiotów należących do masy spadkowej nie ma. Wartość spadku podlegająca podziałowi wynosi …000,00 zł.

Wnioskodawca wnosi o wydzielenie fizyczne działek zgodnie z udziałami .

Wobec powyższego wniosek jest zasadny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry