ALIMENTY . KOSZTY CIĄŻY I PORODU.

Najczęściej chodzi o alimenty na małoletnie dziecko od jednego z rodziców. Czasem też są to od dziadków, byłego małżonka.

Należ złożyć pozew o alimenty wraz z załącznikami w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania dziecka (powoda) Z

Sprawa o alimenty może trwać długo. Dlatego ważne jest ZABEZPIECZENIE ALIMENTÓW na czas trwania postępowania. Wniosek powinien być zawarty najlepiej już w pozwie.

Należy wskazać, jakie są wydatki na dziecko (najlepiej zrobić szczegółowy kosztorys) i jaka sytuacja zarobkowa zobowiązanego (najlepiej załączyć jakieś dowody, np. umowę o pracę, PIT, poprzednie wpłaty na dziecko)

PRZYZNANIE KOSZTÓW CIĄŻY I PORODU

Ojciec dziecka jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z ciążą i porodem. Do kosztów tych zaliczyć można, np. koszty odżywiania (witaminy itd.), odzieży ciążowej, opieki lekarskiej i położniczej, zakup wyprawki dla dziecka (np. wózek, łóżeczko, ubranka, pieluszki itd.).

Można również żądać zobowiązaniu ojca dziecka do zwrotu kosztów utrzymania matki dziecka w trzymiesięcznym okresie porodu (lub „z ważnych powodów” dłużej).

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego mogą zostać zgłoszone łącznie z powództwem o ustalenie ojcostwa.

Ustalając zakres obowiązku ojca należy wziąć pod uwagę możliwości zarobkowe zarówno ojca jak i matki dziecka.

Przewiń do góry