dziedziczenie małoletni

PRAWO SPADKOWE. MAŁOLETNI. ZMIANY w przepisach od 15 listopada br.

Zmiana przepisu, który wymagał zgody Sądu (rodzinnego) na odrzucenie spadku, m.in. polegająca na tym, że gdy jest dokonywane wspólnie przez rodziców, a dziecko jest powołane do dziedziczenia

w wyniku uprzedniego odrzucenia spadku przez któregokolwiek z rodziców, to zgody nie potrzeba.

Gdyby jednak (w innych przypadkach) zgoda była potrzebna to poniżej załączam wzór wniosku.

Tczew, dnia ………

                                                          Do

                                                          Sądu Rejonowego                                                         w Tczewie  III Wydział Rodzinny i Opiekuńczy

Wnioskodawca:

…………

Uczestniczka:

……………..

Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku

wraz z wnioskiem o pilne rozpatrzenie ( i uiszczoną opłatą sądową)

Wnoszę :

  1. o wyrażenie zgody przez Sąd

.

na odrzucenie spadku po dziadku małoletnich – …….. w imieniu małoletnich :

– …..

urodzonych ….

Uzasadnienie

Spadkodawca pozostawił po sobie same długi, żadnego majątku, nic wartościowego.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy na fakt jw.

kserokopie dokumentów z ZUS o zajęciu emerytury , komornika sądowego.., wezwanie od wierzyciela …., informacja o podjęciu czynności detektywistycznych Altario .

Dnia …. żona spadkodawcy …. oraz wszystkie dzieci (tj. wnioskodawca , syn …., ….) dokonali odrzucenia spadku przed notariuszem w Tczewie.

Kolejnym w linii dziedziczenia są m.in. moje dzieci, dlatego zwracam się o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich.

(podpis ojca małoletnich)

Załączniki :

  1. odpis wniosku wraz z załącznikami,
  2. akt zgonu (ksero),
  3. akt urodzenia małoletniego,
  4. dowód uiszczenia opłaty sądowej 100 zł,
  5. oświadczenie o odrzuceniu spadku (ksero)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry