ROZWÓD – pytania praktyczne

ROZWODY – PYTANIA NA ROZPRAWIE.

Jak przebiegało małżeństwo od początku? Jak długo strony się znały przed zawarciem małżeństwa? Czy strony podpisywały majątkowe umowy małżeńskie (intercyza)? Czy strony darzą się jeszcze uczuciami? Czy strony utrzymują ze sobą kontakty fizyczne? Jeśli nie, to od kiedy? Czy strony pozostają obecnie w innym związku? Jeśli tak, to od kiedy? Kiedy pogorszyły się stosunki między małżonkami? Jaka była przyczyna? Czy małżonkowie próbowali podejmować próby ratowania małżeństwa? W sytuacji, gdy jeden z małżonków lub oboje wnoszą o orzeczenie winy – Jakie mają zarzuty?Czy strony razem dalej zamieszkują? Czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe? Jeśli do rozstrzygnięcia jest też kwestia alimentów , kontaktów z dziećmi – Sąd dopytuje szczegółowo również o to, ale o tym w następnym poście.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry