PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY

„Przezorny zawsze ubezpieczony”- słuszne podejście. Ubezpieczenia przydatne są w życiu osobistym, jak i zawodowym, bo nigdy nie wiadomo, co nam się wydarzy. Wszystko pięknie wygląda, jak podpisujemy umowę ubezpieczenia i jesteśmy spokojni, ufamy zapewnieniom agenta ubezpieczeniowego.

Jeżeli dojdzie do zdarzenia i powstania szkody – zaczynają się problemy. To, że firma ubezpieczeniowa żąda od nas wielu dokumentów – jest zrozumiałe, wszak trzeba sytuację dokładnie przeanalizować. Jednak to, że firma nie likwiduje szkody w ustawowym terminie 30 dni, a wypłacone odszkodowanie jest zaniżone – nie jest zrozumiałe. W najgorszym wypadku firma nie wypłaca odszkodowania uznając np. iż poszkodowany nie dopełnił warunków wynikających z umowy, przy czym interpretacja niejednoznacznych pojęć jest dokonywana na korzyść firmy ubezpieczeniowej.

Zdarzyła się np. kradzież mienia z parkingu firmy klienta. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania ze względu na brak zabezpieczenia przed kradzieżą w postaci dozoru nad mieniem. Twierdziła, że parking nie był pilnowany przez osobę należącą do personelu klienta, czyli pracownika, a zapis dotyczący personelu był w umowie. Ogólne warunki umowy nie wymagały jednak, by dozór był sprawowany w oparciu o umowę o pracę. Klient wykazał, iż dozór był sprawowany przez stróża – w zamian za zamieszkiwanie na tym terenie oraz przez właściciela i jego pracowników – w godzinach działania firmy. Sąd powyższe uwzględnił.

Kolejny przypadek : zniszczone zostało ogrodzenie na posesji firmy, która jest położona przy dwóch ulicach. Polisa ubezpieczeniowa dotyczyła posesji na ul. X. na skutek wichury uszkodziła się część ogrodzenia, jednak przy ul. Y. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania z powodu, że polisa ubezpieczeniowa dotyczyła tylko posesji na ul. X. Nie zauważa, że wbrew rozsądkowi byłoby ubezpieczenie tylko części ogrodzenia.

Takich przypadków absurdalnych wręcz uzasadnień odmowy wypłaty odszkodowania jest wiele. Na szczęście sądy orzekają zgodnie z prawem i rozsądkiem.

Na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl w dziale „Najczęstsze pytania i odpowiedzi” możemy zapoznać się z ciekawymi opracowaniami i orzecznictwem Sądów.

Firmy ubezpieczeniowe często stosują niejednoznaczne, niezrozumiałe i czasami sprzeczne z prawem zapisy w umowach ubezpieczenia. Zanim więc kupisz jakąkolwiek polisę, sprawdź dokładnie ogólne warunki umowy (owu).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry