SEPARACJA A ROZWÓD

Separacja – co, kiedy i jak?

Instytucję separacji powołano, aby małżonkowie dali sobie czas do namysłu, czy dalej chcą być ze sobą lub czasem wyrok orzekający jest potrzebny małżonkowi do przedłożenia w jakiejś instytucji . W praktyce bardzo rzadko zdarzają się takie sprawy.

Na ten krok ludzie decydują się z różnych powodów, czy to z pobudek religijnych czy po prostu z wynikających z nieporozumień niedających się na tę „chwilę” rozwiązać lub z powodu chęci podziału majątku.

Oczywiście, gdy nastąpi poprawa relacji między małżonkami orzeczenie o separacji może znieść sąd. Jednakże to również bardzo rzadko się zdarza.

Czym różni się separacja od rozwodu? Wyrok sądu rozwodowy stwierdza rozwiązanie małżeństwa – z uwagi trwały rozkład pożycia małżeńskiego w każdej sferze. Separację również stwierdza sąd, jednak wywołuje ona trochę inne skutki niż rozwód.

Jednym ze skutków orzeczenia separacji jest rozdzielność majątkowa między małżonkami. Majątek, który należał do obojga małżonków przed orzeczeniem sądu o separacji może ulec podziałowi. Następnym skutkiem separacji jest to, że małżonek zostaje wykluczony z dziedziczenia ustawowego.

Poza tym małżonkowie w separacji nie mogą ponownie zawrzeć małżeństwa.

Jeżeli strony posiadają dziecko lub dzieci sąd w wyroku orzekającym o separacji rozstrzyga kwestię opieki nad dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków jest zobowiązane do pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka lub dzieci.

Separacja również nie pozwala również na zmianę nazwiska, które małżonkowie przyjęli z chwilą ślubu.

Decyzja o separacji jest zawsze trudna, dlatego przed jej podjęciem zawsze warto skorzystać z porady psychologa i ewentualnie prawnika, aby w pełni zdawać sobie sprawę, na jaki krok się decydujemy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry