ROZPRAWY ZDALNE

ZE STRONY SĄDU REJONOWEGO TORUŃ (w zał. zdjęcie zaproszenia / zawiadomienia na rozprawę

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie rozpraw zdalnych (przez Internet), istnieje możliwość nawiązania połączenia z Sądem Rejonowym w Toruniu przez dowolną osobę z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji umożliwiającej nawiązanie takiego połączenia, to jest aplikacji Jitsi Meet. Jest to aplikacja, która umożliwia uczestniczenie w rozprawach (posiedzeniach jawnych) z poziomu dowolnego komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon, tabletu lub smartfona, z użyciem standardowego łącza internetowego i przeglądarki internetowej (nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania). Po kliknięciu otrzymanego z Sądu linka, użytkownik łączy się do odpowiedniej wideokonferencji zainicjowanej przez sąd orzekający. W czasie zdalnego połączenia zaleca się stosowanie zestawu słuchawkowego.

W celu ułatwienia organizacji rozpraw zdalnych, w pierwszym piśmie procesowym skierowanym do Sądu należy wskazać numer telefonu do kontaktu i adres poczty elektronicznej.

Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji:

Podczas udziału w wideokonferencji najlepiej jest, aby uczestnicy wyposażeni byli w słuchawki z mikrofonem.

W przypadku wideokonferencji prowadzonej w formie rozprawy zdalnej uczestnicy powinni mieć wyciszone mikrofony, żeby nie generować niepotrzebnych szumów pochodzących z otoczenia. Mikrofon powinien być włączony tylko na czas udzielenia wypowiedzi. Urządzenie wycisza się z poziomu wideokonferencji klikając na ikonę koło nazwy uczestnika. Jak ikona mikrofonu jest przekreślona, uczestnik ma wyłączony mikrofon. Powtórne kliknięcie w ikonę uaktywnia mikrofon.

Jeżeli uczestnicy wideokonferencji nie mają potrzeby widzieć się wzajemnie, warto wyłączyć przesyłanie obrazu (obciąża łącze).

Moderator spotkania może wyłączyć mikrofony wszystkim uczestnikom i udzielać głosu tylko wskazanym osobom. Można też udzielić głosu w danym momencie wideokonferencji np. wtedy, kiedy rozpoczyna się panel dyskusyjny.

W ramach pomocy dla obywateli została uruchomiona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu telefoniczna linia wsparcia – tel. 71/ 74 89 600 oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną: cpw@wroclaw.sa.gov.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry