KOSZTY REPREZENTACJI W SĄDZIE

Czym są koszty zastępstwa procesowego?

Koszty zastępstwa procesowego są w najprostszych słowach – kosztami jakie strona przegrywająca proces poniesie za udział adwokata lub radcy prawnego reprezentującego drugą stronę.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Koszty zastępstwa procesowego określone zostały w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz  rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Zależą od przedmiotu sprawy oraz wartości przedmiotu sporu .

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych – w zależności od wartości przedmiotu sporu wynoszą :

– przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500,00 zł – 90,00 zł;
  2. powyżej 500,00 zł do 1.500,00 zł – 270,00 zł;
  3. powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł – 900,00 zł;
  4. powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł – 1.800,00 zł;
  5. powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 3.600,00 zł;
  6. powyżej 50.000,00 zł do 200.000,00 zł – 5.400,00 zł;
  7. powyżej 200.000,00 zł do 2.000.000,00 zł – 10.800,00 zł;
  8. powyżej 2.000.000,00 zł do 5.000.000,00zł – 15.000,00 zł;
  9. powyżej 5.000.000,00 zł – 25.000,00 zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry