wezwanie do zapłaty

Prawo cywilne. Ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty

Na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przy wniesieniu pozwu o zapłatę jesteśmy zobowiązani do podania informacji, czy strony uczestniczące w sporze podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu

Należy dołączyć do sprawy dowód/dowody, że wierzyciel podjął próbę mediacji, jednak bezskutecznie, np. wezwanie do zapłaty.

Wezwanie takie powinniśmy wysłać listem poleconym.

Jeśli chodzi o termin wskazany w wezwaniu – to nie ma reguły, można wskazać 3,5, 7 lub np. 14 dni .

Czasem szybciej, efektywniej działa wezwanie sporządzone z pomocy profesjonalisty, „z pieczątką” Kancelarii i radcy prawnego. Widocznie dłużnik postrzega to „poważniejszym” etapie – skierowania sprawy już do prawnika, czego konsekwencją może być Sąd i dodatkowe koszty (zastępstwa procesowego, sądowe).

Czasem zadziała też telefon pełnomocnika do wierzyciela .

Przykładowe wezwanie z Kancelarii poniżej:

Kancelaria Radcy Prawnego

r. pr. Katarzyna Świerzko – Skoworotko

—————————————————————————————–

Tczew, dnia…..

…….

reprezentowany przez:

r. pr. Katarzynę Świerzko-Skoworotko

z Kancelarii Radcy Prawnego „Vindex

…..

dot. wypłaty ekwiwalentu za urlop

W imieniu ….. (w załączeniu pełnomocnictwo ) , wnoszę o rozliczenie ekwiwalentu za urlop za 3 lata.

Mam nadzieję na polubowne załatwienie sprawy.

Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów/spotkań.

W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni lub braku deklaracji co do terminów spłaty sprawa zostanie skierowana do sądu.

Skierowanie sprawy do sądu spowoduje wzrost kosztów – opłat sądowych, opłat reprezentacji przez pełnomocnika.

______________________

Kancelaria Radcy Prawnego VINDEX Katarzyna Świerzko-Skoworotko z siedzibą w Tczewie, 83-110 Tczew ul. Kościuszki 4, e-mail: kancelaria@vindextczew.pl, www.vindextczew.pl, NIP 856-125-34-70

1 thought on “wezwanie do zapłaty”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry