Miejsce zamieszkania a zameldowanie

Miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania.

Często słyszę „bo ja tam jestem zameldowany/zameldowana”.

A ja na to, a jak bym zameldowana była w Szczecinie u rodziców albo w Honolulu , to co mi to daje ?

Miejsce zameldowania – to kwestie administracyjne. Obecnie nie ma obowiązku meldunku (jak w dawnych czasach) .


Miejsce zamieszkania określa prawo cywilne. Jest stan faktycznego przebywania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym wystarczy, że osoba fizyczna przebywa w jakiejś miejscowości z zamiarem stałego pobytu.


Według art. 25 kc „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
Nadmienić tutaj należy, że miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub rodzica sprawującego władzę rodzicielską.Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry