POROZUMIENIE RODZICIELSKIE

Może być krótkie lub bardziej rozbudowane. Kwestia realizacji….

Przykład:

Tczew …..2023 r.

UGODA dot . Kontaktów z małoletnią ……

zawarta w Tczewie , w dniu ……. 2023r. pomiędzy: Panią …..zam. ul. ……. PESEL: ……….. oraz Panem …………PESEL: zam: ul. …….. PESEL: ……

w lokalu Kancelarii Radcy Prawnego Vindex Katarzyna Świerzko-Skoworotko przy ul. Kościuszki 4

1. Harmonogram kontaktów z małoletnią

Ojciec może zabierać dziecko w ustalonych terminach , tj. w ostatnie dwa weekendy miesiąca od piątku od godziny 17 tej (lub w przypadku soboty pracującej od soboty od 15tej) do niedzieli do godziny 17 tej.

W przypadku pracy za granicą kontakty strony uregulują w ten sposób , że ojciec dziecka będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem- wówczas kiedy będzie w Polsce.

Telefonicznie ojciec może się kontaktować z małoletnią na nr telefonu matki dwa razy w tygodniu.

2. Decyzje w sprawach dziecka

a) Rodzice oświadczają, że bieżące decyzje w sprawach dziecka będą podejmowane przez matkę dziecka ;


b) Rodzice oświadczają, że decyzje o istotnych sprawach w życiu dziecka, w tym zdrowie, wybór kierunku edukacji – będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców, chyba że sprawa jest nagła.

3. Dostęp do ważnych informacji dotyczących dziecka.

Oboje rodzice mają pełen dostęp do dokumentacji dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i dokumentacji dotyczącej innych ważnych aspektów życia dziecka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry