WAKACJE, PODRÓŻ, RYCHŁA ŚMIERĆ, TESTAMENT

    • Takiej sprawy jeszcze nie miałam

      Testament ustny – jest to najważniejszy z testamentów szczególnych, najczęstszą okolicznością, która uzasadnia ten rodzaj, jest rychła śmierć spadkodawcy. Kolejną okolicznością jest brak możliwości zachowania formy zwykłej. To na przykład brak umiejętności pisania lub brak dostępności notariusza. Najczęściej te testamenty dotyczą więc właśnie rychłej śmierci. Testament ustny polega na złożeniu ustnego oświadczenia ostatniej woli w obecności 3 świadków. Świadkowie muszą być świadomi i rozumieć to, o czym mówi spadkodawca. Problemem tego rodzaju testamentu może być sytuacja, w której pod wpływam szoku lub innych czynników świadek zapomni, zmieni lub przekształci ostatnią wolę spadkodawcy. Są dwie możliwości stwierdzenia, czy ten testament będzie ważny. Pierwsza możliwość obejmuje spisanie przez świadków protokołu z podaniem miejsca złożenia oświadczenia woli, podpisami i wszystkimi innymi ważnymi informacjami. Drugą jest złożenie zeznań przed sądem przez świadków. Przesłuchując świadków, sąd będzie pytał o wszystkie okoliczności.

      Testament podróżny – jest to rodzaj testamentu bardzo zbliżony do testamentu ustnego. Stosowany jest podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Sporządza się przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków. Dowódca statku lub jego zastępca spisuje ostatnią wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania. Następnie odczytuje sporządzone pismo w obecności świadków. Pismo to powinno zostać podpisane przez samego spadkodawcę, dowódcę statku lub jego zastępcę oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, w piśmie musi zostać podana przyczyna braku podpisu spadkodawcy, a jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry