KSIĘGI WIECZYSTE. PORZĄDEK…

Co to są i gdzie się znajdują akta księgi wieczystej?

Akta księgi wieczystej to zbiór dokumentów, stanowiących podstawę wpisu w danych działach księgi wieczystej,w twardej tekturowej teczce.

Akta księgi wieczystej przechowywane są w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Obecnie większość ksiąg wieczystych jest prowadzonych w formie elektronicznej.

Zapisy możemy sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ekw.ms.gov.pl (Elektroniczne Księgi Wieczyste).

Warto sprawdzić, czy mamy „porządek” w księdze wieczystej, np. czy mamy ujawniony budynek (a wcześniej nieruchomość widniała jako tylko gruntowa), czy nie ma jakieś nieaktualnych hipotek (bo wierzytelności są spłacone) , czy widnie aktualny właściciel (a nie poprzednicy – spadkodawcy). W swojej praktyce spotkałam się ostatnio z ciekawym, starym zapisem w księdze wieczystej imienia właściciela : „Ignatz” (zamiast Ignacy) z dodatkiem „kupiec” oraz wpisem hipoteki na rzecz nieistniejacego już Banku. Takie „zaszłości” da się uregulować, aczkolwiek czas działa na niekorzyść (no chyba, że zależy nam na „zasiedzeniu”).

Wnioski do ksiąg wieczystych składamy na formularzach – dostępnych w internecie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry